Rejestr pism wychodzących i odpowiedzi
Powrót
data do kogo dotyczy od kogo pismo lub komu odpowiedź data komentarz
Rok 2018
19.11.2018 Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach prośba o ustawienie dodatkowych koszy na śmieci na trasach spacerowych i rowerowych


04.11.2018 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
prośba o przeniesienie znaków przed skrzyżowaniem ulic: Legnickiej, Stepowej i Wigilijnej28.10.2018 Wydział Środowiska UM w Gliwicach prośba o materiały z WFOŚiGW w Katowicach, dotyczące programu "czyste powietrze"
Z-ca Prezydenta Miasta
13.11.2018 Będą szkolenia a program będzie wdrożony Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 04.10.2018 Informacja o rozpoczęciu prac przy montażu sygnalizacji świetlnej na ul. Tarnogórskiej
13.09.2018
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
odpowiedź na prośbę o ustawienie ławki przy ul. Kurpiowskiej 27.09.2018 Montaż ławki przy Netto zaplanowano na rok 2019.
09.09.2018 Biuro Prezydenta Miasta prośba o uporządkowanie drzewostanu przy ulicach Żernik
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 27.09.2018 zieleń ma być uporządkowana do 12 października
14.07.2018
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
prośba o ustawienie ławki przy ul. Kurpiowskiej
06.09.2018
niestety, ławki nie będzie!
08.07.2018
prośba o zgodę na ustawienie ławki przy ul. Żernickiej
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 18.07.2018 jest zgoda na montaż ławki
29.06.2018
prośba o wymalowanie pasów rozdzielających jezdnię
na ul. Szymanowskiego
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
13.07.2018
oznakowanie poziome w postaci pasów rozdzielających jezdnię zostało wymalowane 
03.06.2018
prośba o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Graniczna, Rogozińskiego
03.07.2018
jest wstępna zgoda na zmianę organizacji ruchu
w rejonie tego skrzyżowania, prace trwają
27.05.2018
prośba o zmianę oznakowania skrzyżowania ulic:
Legnickiej, Stepowej i Wigilijnej
20.06.2018
będzie zmiana oznakowania po dokonaniu ustaleń
z Policją
24.05.2018
prośba o ponowne ustawienie ulicowskazu
05.06.2018
Ulicowskaz zostanie ponownie ustawiony na swoim miejscu
16.05.2018
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
prośba o kosze na śmieci i uprzątnięcie beczek po smole
z ul. Granicznej
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
01.06.2018
Kubeł na śmieci wrócił na swoje miejsce,
beczki po smole w gestii Nadleśnictwa Brynek
16.05.2018
prośba o usunięcie dziur w nawierzchni ul. Żernickiej i Szymanowskiego
31.05.2018
podziękowanie za bardzo sprawne usunięcie dziur
i położenie nowej nawierzchni na ul. Szymanowskiego
07.04.2018
prośba o nasadzenie brakujących drzew przy ul. Warmińskiej
13.04.2018
25.04.2018
MZUK przekazał sprawę do ZDM
- drzewa zostaną nasadzone jesienią tego roku
20.01.2018 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach prośba o  inwentaryzację i uzupełnienie ulicowskazów
30.01.2018
 ulicowskazy będą sukcesywnie wymienione na nowe
Rok 2017
22.10.2017 Wydział Komunikacji UM w Gliwicach prośba o modernizację przystanku autobusowego
i zabezpieczenie alejki na skwerze przy ul. Warmińskiej
Wydział PGiUK 
25.10.2017
27.10.2017
1. Sprawa alejki - pismo zostało przekierowane 
    do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
2. Przystanek nie będzie zmodernizowany
17.09.2017 prośba o oświetlenie odcinka ul. Śląskiej
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych
02.10.2017 niestety, lampa nie zostanie zainstalowana!
10.09.2017 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach prośba o regulację ustawienia lustra przy ul. Elsnera oraz zmianę oznakowania ul. Gdyńskiej Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 13.09.2017 lustro już zostało wyregulowane a zmiana oznakowania nastąpi  na przełomie września i października
03.09.2017 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach prośba o usunięcie "dziur" w jezdni ul. Szymanowskiego oraz wykonanie innych prac na tej ulicy. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 28.09.2017 prace na ul. Szymanowskiego zostaną wykonane w październiku br.
30.07.2017 Biuro Prezydenta Miasta prośba o przywrócenie lampy ulicznej na ul. Śląskiej Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych
08.08.2017 przywrócenia lampy nie będzie, ale wymienią światła na nowe przy ul.Gdyńskiej 13 i 17
30.07.2017 Straż Miejska w Gliwicach prośba o spowodowanie likwidacji zagrożeń ze strony uschniętych konarów drzew w Żernikach Straż Miejska w Gliwicach 21.08.2017 SM skierowała pisma do Jednostek kompetentnych do rozstrzygnięcia i załatwienia ww spraw. Dziękujemy!
15.06.2017 Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach prośba o likwidację zagrożeń ze strony uschniętych konarów drzew w Żernikach Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 05.07.2017 Niestety, drzewa są na terenie prywatnym i MZUK tam nie ma uprawnień do działaniaMiejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 15.06.2017 odpowiedź dotycząca likwidacji placu zabaw przy ul. ChałubińskiegoMiejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 07.06.2017 prośba o zgodę na likwidację placu zabaw przy ul. Chałubińskiego
26.03.2017 Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Gliwicach
prośba o usunięcie "dziury" w chodniku przy ul. Elsnera 31.03.2017 PWiK wskazał odpowiedzialnego za "dziurę" w chodniku przy ul. Elsnera
19.03.2017 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach prośba o bieżące naprawy jezdni ulic po zimie
03.04.2017
Wydano zlecenie na naprawę uszkodzeń
27.02.2017 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
odpowiedź w sprawie oznakowania poziomego  na skrzyżowaniu ulic: Żernickiej, Wigilijnej i Warmińskie
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 20.03.2017 Odpowiedź w postaci e-maila - praktycznie nic się nie zmieni!
16.02.2017 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
prośba o zmianę oznakowania na ul. Elsnera przy przejściu dla pieszych obok Szkoły
ZDM do Policji w Gliwicach Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 08.03.2017 10.03.2017 Odpowiedź ZDM skierowana do Policji
Odp.w postaci e-maila -
będzie zmiana oznakowania
Rok 2016
09.11.2016
prośba o oznakowanie poziome na skrzyżowaniu
ulic: Żernickiej, Wigilijnej i Warmińskiej
01.12.2016 prace zostaną wykonane w okresie wiosna-lato 2017
17.08.2016 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach prośba o remont nawierzchni ulic: Żernickiej i Warmińskiej Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 14.09.2016 Ulice będą naprawione sukcesywnie
16.08.2016 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach prośba o zmianę organizacji ruchu na tzw. Starym Osiedlu Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 09.09.2016 Nie ma zgody na pełne "rondo"
20.07.2016 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach prośba o remont poboczy na ul. Szymanowskiego Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 22.07.2016 Pobocza drogi będą naprawione !Nadleśnictwo Brynek 15.04.2016 Odp.z Nadleśnictwa Brynek w sprawie wycinki drzewZastępca Prezydenta Miasta 16.03.2016 Pismo Z-cy PM A. Neumanna do Nadleśnictwa Brynek ws wycinki drzew w lesie od strony Autostrady A1
04.04.2016 Biuro Prezydenta Miasta prośba o utworzenie programu wsparcia dla utylizacji azbestu Zastępca Prezydenta Miasta 12.04.2016 UM podjął starania o pozyskanie środków  
14.03.2016 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach odpowiedź na pismo z ZDM w sprawie drogowskazów

Drogowskazy na Zabrze zostały ustawione
14.03.2016 Biuro Prezydenta Miasta pismo popierające starania Mieszkańców ul. Omańkowskiej wystosowane przez Stowarzyszenie S-K Żerniki


14.03.2016 Biuro Prezydenta Miasta pismo popierające starania Mieszkańców ul. Omańkowskiej wystosowane przez Radę Osiedla Żerniki

Mieszkańcy ul. Omańkowskiej i Grażyńskiego 09.03.2016 Mieszkańcy starają się o oświetlenie ulicy
14.02.2016 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach odpowiedź na pismo z ZDM w sprawie drogowskazów Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 09.03.2016
11.02.2016 Biuro Prezydenta Miasta prośba o dofinansowanie Klubu Seniora w Żernikach Urząd Miejski w Gliwicach 03.03.2016
27.01.2016 Biuro Prezydenta Miasta prośba o remont pomieszczeń po bibliotece Prezydenta Miasta 17.02.2016 Będzie remont pomieszczeń po Bibliotece
26.01.2016 Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego projektu uchwały sieci i granic publicznych gimnazjów


20.01.2016 Biuro Prezydenta Miasta prośba o zgodę na lokalizację tablic ogłoszeniowych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 04.03.2016
20.01.2016 Biuro Prezydenta Miasta prośba o zgodę na wybudowanie słupa ogłoszeniowego


20.01.2016 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach prośba o ustawienie znaków informacyjnych i drogowskazów Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 08.02.2016 Będzie zmiana oznakowania


Rok 2015Zastępca Prezydenta Miasta 11.06.2015 Będzie zmodernizowane boisko przyszkolne
20.05.2015 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ustawienia drogowskazów na Zabrze
przy ul. Szymanowskiego i Na łuku
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 16.06.2015 Drogowskazów nie będzie, ale dobre i to
04.05.2015 Miejski Zarząd Usług Komunalnych zgody na organizację Festynu świętojańskiego na boisku

Zgodę dostaliśmy, Festyn się odbył ..


Wykonania oświetlenia na ul. Omańkowskiej 21.04.2015 Pismo z WPGiUK do Radnego Kajetana Gorniga
08.04.2015 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach Obniżenia krawężnika przy wjeździe na parking przykościelny
19.04.2015 Krawężniki i chodnik zostały obniżone,
serdecznie dziękujemy
23.02.2015 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad
V-ce Prezydent A. Neumann pisze do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie "wyciszenia" A1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad
16.03.2015 Niestety, podobno badania wykazały, że poziom hałasu od A1 jest poniżej normy!
      Przeniesienia Biblioteki do nowej siedziby Pismo Radnego Kajetana Gorniga 06.02.2015
02.02.2015 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wykonania ekranów akustycznych przy DK88 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 19.02.2015 Niestety, sytuacja bez zmian,
ekranów w dalszym ciągu nie będzie!
02.02.2015 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  remontu chodnika przy  Tarnogórskiej od nr 214 do Elsnera Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 13.02.2015 e-mail z ZDM
26.01.2015 Biuro Prezydenta Miasta "wyciszenia" autostrady A1 od strony wiaduktu
przy ul. Leśnej
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 28.01.2015 Pisma dotyczące "wyciszenia" autostrady A1,

aktualnie odpowiedź z GDDKiA jest odmowna!
e-mail Radnego Krzysztofa Kleczki 11.02.2015
Pismo z GDDKiA do ZDM w Gliwicach 19.02.2015
Pismo z GDDKiA do Radnego K.Kleczki 23.02.2015
26.01.2015 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach analizy i ewentualnej korekty oznakowania poziomego Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 29.01.2015 Będzie jak było, czyli bez zmian!
26.01.2015 Ponowienie prośby o ustawienie koszy na śmieci 05.02.2015 Kosze - prawdopodobnie od maja br.
Rok 2014
11.12.2014 Miejski Zarząd Usług Komunalnych Prośba o modernizację boiska za SP13 Miejski Zarząd Usług Komunalnych 07.01.2015 Ewentualna modernizacja boiska jesienią 2015


Poprawa stanu boiska za SP13 Miejski Zarząd Usług Komunalnych 14.11.2014


Budowa ogólnodostępnego boiska przy Domeyki Miejski Zarząd Usług Komunalnych 13.11.2014 Niestety, boiska nie będzie!
13.10.2014 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach uprzątnięcia terenu po remoncie mostku

21.10.br. uprzątnięto bałagan po remoncie mostku
11.10.2014 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach odnowienia oznakowania poziomego

21.10.br. odnowiono oznakowanie poziome
15.07.2014 Wydział Kultury i Promocji Miasta w sprawie instalacji siłowni zewnętrznych Wydział Kultury i PM 29.07.2014 Niestety, siłowni nie będzie!
07.06.2014 Prezydent Miasta Gliwice zasad ruchu drogowego na terenie osiedla Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice 02.07.2014 Odpowiedź Z-cy PM w sprawie skrzyżowania Strzeleckiego-DomeykiŚląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach 23.05.2014 Otwarcie Klubu Seniora
w Modrzewiowym Dworze
23.04.2014 Biuro Prezydenta Miasta ustawienia koszy na śmieci, wiat przystankowych
i wycięcie gałęzi zasłaniających znak STOP
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych
15.05.2014 Odpowiedź z Wydziału Przedsięwzięć
Gospodarczych i Usług Komunalnych
06.04.2014 Biuro Prezydenta Miasta propozycje do budżetu Miasta na rok 2015 Zarząd Dróg Miejskich 08.04.2014 Odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich


Statusu budynku przy
ul. Tarnogórskiej 231
Rzecznik prasowy Prezydenta Gliwic 14.03.2014 Odpowiedź na zapytanie Radnego RM
w Gliwicach, Pana Jarosława Wieczorka


Skweru w Starych Żernikach
naprzeciwko byłego Domu Kultury
Rzecznik prasowy Prezydenta Gliwic 11.03.2014 Odpowiedź na zapytanie Radnego RM
w Gliwicach, Pana Jarosława Wieczorka
02.02.2014 Biuro Prezydenta Miasta uwagi do Miejscowego Planu   Zagospodarowania Przestrzennego   Miasta Gliwice - obszar Żerniki, budowa drogi łączącej ul. Tarnogórską z Graniczną Wydział Planowania Przestrzennego 11.02.2014
30.01.2014 Biuro Prezydenta Miasta uwagi Mieszkańców do Miejscowego Planu   Zagospodarowania Przestrzennego   Miasta Gliwice - dotyczy drogi łączącej ul. Tarnogórską z Graniczną Wydział Planowania Przestrzennego 13.02.2014
Rok 2013
17.11.2013 Biuro Prezydenta Miasta poprawy stanu boiska za szkołą Nr 13 w Żernikach Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice 03.12.2013


poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
ul. Strzeleckiego z ul. Domeyki
II Komisariat Policji Prezydent Miasta Gliwice 22.11.2013 02.12.2013 - po Nowym Roku ma być nowa organizacja ruchu na tych ulicach
15.10.2013 Wydział Inwestycji i Remontów instalacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 Wydział Inwestycji i Remontów 31.10.2013 sprawa nieaktualna; Szkoła za środków własnych zainstalowała konieczny monitoring.
08.09.2013 Biuro Prezydenta Miasta modernizacji skrzyżowania ulic: Kurpiowska – Tarnogórska – Olszewskiego Prezydent Miasta Prezydent Miasta 03.10.2013 03.02.2014
29.07.2013 Biuro Prezydenta Miasta ustanowienia kontroli prędkości pojazdów
na ul. Tarnogórskiej
Zarząd Dróg Miejskich 27.08.2013
21.07.2013 Biuro Prezydenta Miasta uprzątnięcia placu zabaw Miejski Zarząd Usług Komunalnych 30.07.2013  - 25.07.br. złamane drzewo zostało przycięte
23.06.2013 Biuro Prezydenta Miasta naprawy parkingu przy Aptece "Balsam"
15.07.2013  - naprawiono nawierzchnię parkingu!
06.06.2013 Przewodniczący Rady Miejskiej wykonania tzw. sięgaczy przy ulicach: Strzeleckiego i Chałubińskiego Zarząd Dróg Miejskich 31.07.2013
12.05.2013 Rada Miejska w Gliwicach naprawy parkingu przy Aptece "Balsam"


09.05.2013 Przewodniczący Rady Miejskiej informacja do Przewodniczącego RM


01.05.2013 Miejska Komisja Wyborcza odwołanie od decyzji MKW Miejska Komisja Wyborcza 13.05.2013
09.03.2013 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów propozycje do budżetu Miasta na rok 2014


24.02.2013 Biuro Prezydenta Miasta "wysypiska" śmieci przy ul. Kadłubka Zarząd Budynków Miejskich 11.04.2013 Jednak doczekaliśmy finału!
We wrześniu 2013r. teren został uporządkowany.
Dziękujemy!


"wysypiska" śmieci przy ul. Kadłubka Zarząd Dróg Miejskich 11.02.2013 - a "wysypisko" jak było, tak jest, ciekawe kiedy doczekamy finału
14.01.2013 Biuro Prezydenta Miasta "wysypiska" śmieci przy ul. Kadłubka Urząd Miejski - WPGiUK 05.02.2013


"wysypiska" śmieci przy ul. Kadłubka Zastępca Prezydenta Miasta 10.01.2013 sprawa toczy się od maja 2012 r.
Powrót