Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Historia pomiaru pyłów w Żernikach
w miesiącu grudniu
.

Grudzień - dzień: 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rano PM2,5:
w []
87
250
142
53
61
23
56
50
36
39
65
21
80
22
112
262
105
75
105
111
94
36
21
7
51
64
89
30
21
85
38
PM10:
w []
98
290
165
59
68
25
62
56
40
44
72
23
90
24
125
293
117
84
117
123
105
40
23
7
57
71
99
33
23
95
42
Wieczorem PM2,5:
w []
367
99
170
43
26
55
78
117
58
29
24
11
115
51
80
243
348
135
182
103
33
24
65
19
80
69
42
36
158
85
91
PM10:
w []
407
110
190
48
29
61
87
131
64
32
26
13
128
57
89
272
390
151
203
115
38
26
72
21
89
77
47
40
176
95
101
  Legenda dla PM10
0-20 bardzo dobry
21-60 dobry
61-100 umiarkowany
101-140 dostateczny
141-200 zły
>200 bardzo zły
>300 ALARM smogowy
                                                                                                                                                                                 
Wykres poziomu pyłów zawieszonych PM10 dla grudnia 2017r.
Powrót