Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Historia pomiaru pyłów w Żernikach
w miesiącu
wrześniu.

Wrzesień - dzień: 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Rano PM2,5:
w []
9
3
11
12
7
18
3
9
14
22
36
12
8
3
3
17
30
13
86
22
52
25
18
30
32
51
31
26
40
88
PM10:
w []
10
3
12
13
7
20
3
10
16
25
40
15
8
3
3
19
33
14
96
24
58
28
20
33
35
57
34
29
44
98
Wieczorem PM2,5:
w []
1
5
3
5
8
20
8
26
18
9
29
19
8
6
17
67
15
26
44
28
9
36
31
80
32
32
13
34
69
50
PM10:
w []
1
5
3
5
8
22
8
29
20
10
33
21
8
6
19
75
16
29
49
31
10
39
34
90
35
53
15
38
76
56

  Legenda dla PM10
0-20 bardzo dobry
21-60 dobry
61-100 umiarkowany
101-140 dostateczny
141-200 zły
>200 bardzo zły
>300 ALARM smogowy
                                                                                                                                                                                 
Wykres poziomu pyłów zawieszonych PM10 dla września 2017r.
Powrót