Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Historia pomiaru pyłów w Żernikach
w miesiącu
sierpniu.
Sierpień - dzień: 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rano PM2,5:
w
[
]
25
14
43
33
11
9
7
3
15
6
10
4
11
26
7
15
27
66
16
3
7
6
5
27
24
36
44
9
12
22
31
PM10:
w
[
]
28
15
48
36
12
10
7
3
16
6
11
4
12
29
7
16
30
73
17
3
7
6
5
30
26
40
49
10
13
24
34
Wieczorem PM2,5:
w
[
]
21
13
17
11
5
8
4
5
15
21
28
4
5
11
10
10
31
14
12
17
4
9
4
11
21
26
8
6
7
7
13
PM10:
w
[
]
23
14
19
12
5
8
4
5
16
23
31
4
5
12
11
11
34
15
13
19
4
10
4
12
23
29
8
6
7
7
14
  Legenda dla PM10
0-20 bardzo dobry
21-60 dobry
61-100 umiarkowany
101-140 dostateczny
141-200 zły
>200 bardzo zły
>300 ALARM smogowy
                                                                                                                                                                                 
Wykres poziomu pyłów zawieszonych PM10 dla sierpnia 2017r.
Powrót