Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Historia pomiaru pyłów w Żernikach
w miesiącu marcu.
arzec - dzień: 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rano PM2,5:
w
[
]
23
48
29
102
18
53
48
45
140
202
36
70
167
109
108
25
137
105
9
20
30
27
29
78
219
45
314
182
136
61
100
PM10:
w
[
]
25
53
32
114
20
58
53
50
156
226
40
78
187
122
120
28
153
117
10
22
33
30
33
87
245
50
351
203
152
68
112
Wieczorem PM2,5:
w
[
]
51
34
170
58
48
71
53
123
90
90
70
46
86
250
79
185
155
15
51
108
108
43
109
206
53
138
126
57
50
78
43
PM10:
w
[
]
59
38
190
64
53
79
59
137
100
100
78
51
96
280
88
207
173
16
57
120
120
48
122
230
62
154
141
66
57
87
48
Uwaga: 25.03.br. - pomiar z 10:00 - 47/63 
  Legenda
0-20 bardzo dobry
21-60 dobry
61-100 umiarkowany
101-140 dostateczny
141-200 zły
>200 bardzo zły
>300 ALARM smogowy
                                                                                                                                                                                 
Wykres poziomu pyłów zawieszonych PM10 dla marca 2017r.
Powrót