Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Historia pomiaru pyłów w Żernikach
Styczeń - dzień:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rano PM2,5:
w []
230
290
380
260 100
115
415
240
170
250
90
PM10:
w []
260
330
430
290 115
130
430 270
190 280
100
Pod wieczór PM2,5:
w []
330
135
270
130
160
195
345
170
130
170
240
PM10:
w []
370
150
300
150
180
220
385
190
145 190
270

  Legenda
0-20 bardzo dobry
21-60 dobry
61-100 umiarkowany
101-140 dostateczny
141-200 zły
>200 bardzo zły
>300 ALARM smogowy
Wykres poziomu pyłów zawieszonych PM10
dla Stycznia 2017r.

Styczeń 2017
Powrót