Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Straż Miejska
przypomina


  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XL/590/97 z dnia 13 listopada 1997 istnieje obowiązek udokumentowania wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gliwice ( dotyczy to zarówno nieczystości stałych jak i płynnych).
  2. Wyprowadzanie psów  może odbywać się wyłącznie na smyczy, a psy które znajdują się na terenie posesji nie mogą mieć możliwości swobodnego wyjścia poza jej ogrodzenie.
  3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania śniegu, lodu i błota z chodników przylegających do posesji.
  4. Budynki mieszkalne muszą posiadać tabliczki z numerem porządkowym posesji.
  5. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, poza miejscami do tego przeznaczonymi, jest zabronione.


            Siedziba Straży Miejskiej znajduje się w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2a.
            Interwencje można zgłaszać telefonicznie pod nr     986
                                                                                                    lub   32 231-69-55.

   

Powrót