Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Straż Miejska - informacje

Straż Miejska informuje, że Dzielnicowym w rejonie Żerniki jest Pan Marcin Arasimski nr służbowy 033,
z Dzielnicowym można się kontaktować pod numerem telefonu 986 (tel. bezpłatny).

Ponadto informujemy, że podczas zgłaszanych interwencji nie ma konieczności podawania swoich danych osobowych.
Jednocześnie Straż Miejska liczy na skuteczną współpracę z mieszkańcami Żernik.

Przypominamy, że siedziba Straży Miejskiej znajduje się w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2a.

Interwencje można zgłaszać telefonicznie pod nr     986
                                                                                        lub    32 231-69-55
       

Powrót