Strona informacyjna
Kącik ekologiczny
      
Start rządowego Programu „Czyste Powietrze”

We wrześniu ruszył rządowy Program „Czyste Powietrze”. Program ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program przewiduje dofinansowanie, m.in. na wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.     

Mogą z niego skorzystać również osoby zainteresowane instalacją odnawialnych źródeł energii takich jak kolektory słoneczne
i instalacje fotowoltaiczne. Dofinansowanie może przyjąć postać dotacji lub pożyczki.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wysokość dofinansowania jest uzależniona od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Przykładowo przy dochodzie na osobę powyżej 1.600 złotych dotacja może sięgać 30% kosztów, natomiast gdy dochód na osobę nie przekracza 600 złotych dofinansowanie może objąć aż 90% kosztów, zaś na pozostałe 10% kosztów
można uzyskać pożyczkę. Realizację programu przewidziano na lata 2018-2029.
Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19.
Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania można uzyskać
telefonicznie pod numerem tel. (32) 603-22-00, bądź za pośrednictwem strony internetowej:

www.wfosigw.katowice.pl.

Jeśli Państwo sobie zażyczycie, w najbliższym czasie do Państwa drzwi mogą zapukać przedstawiciele Rady Osiedla „Żerniki”,
którzy dostarczą materiały informacyjne na temat programu oraz udzielą odpowiedzi na ewentualne pytania.
Chętnych do takich odwiedzin prosimy o informację poprzez e-mail ro@zerniki.gliwice.pl
lub prosimy o zgłoszenie pisemne – wystarczy karteczka z nazwiskiem i adresem, dobrze by było,
gdyby był także numer telefonu, aby uzgodnić dogodny termin odwiedzin.
Karteczkę można wrzucić do skrzynki pocztowej na budynku Rady Osiedla.



Opracowano na podstawie materiałów udostępnianych przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tekst: Adam Prochaczek

 Dla chętnych oglądnięcia materiałów informacyjnych z WFOŚiGW mamy wersję zeskanowaną w formacie pdf.
Powrót