Kącik ekologiczny        Strona informacyjna
Dokumentacja starań Rady Dzielnicy Żerniki (Rady Osiedla)
i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Żerniki w sprawie Lasu żernickiego

26.
Odpowiedź Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na pismo z pkt. 11.
link
25.
Odpowiedź Wydziału Środowiska UM na pismo z pkt. 24.
link
24.
Informacja do Wydziału Środowiska UM w sprawie dalszej wycinki lasu żernickiego
link
23.
Odpowiedź Dyrektora  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów Państwowych w Katowicach na pismo z pkt. 21.
link
22.
Prośba Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice o przekazanie odpowiedzi na pismo z pkt. 21. link
21.
Odpowiedź Rady Dzielnicy na pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ( vide pkt 20.)
link
20.
Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie Lasu żernickiego
link
19.
Prośba do Nadleśnictwa Brynek o udostępnienie kopii protokołu z posiedzenia Komisji opracowującej założenia Planu na lata 2022-2031
link
18.
Odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wniosku o ustanowienie pomników przyrody link
17.
Wniosek o ustanowienie pomników przyrody - dębów przy ul. Legnickiej
link
16.
Stanowisko Rady Osiedla w sprawie wycinki lasu w Żernikach skierowane do Nadleśnictwa Brynek
link
15.
Stanowisko Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Żerniki” na Komisję Założeń Planu w dniu 10 maja 2019 r.
link
14.
Informacja Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie podjętych czynności w sprawie uciążliwości A1 związanej z wycinką drzew
link
13.
Odpowiedź GDDKiA na pismo Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice (z punktu 11.)
link
12.
Odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wycinki lasu pomiędzy Autostradą A1 a Żernikami
link
11.
Pismo Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uciążliwości Autostrady A1
związanej z wycinką lasu pomiędzy A1 a Żernikami
link
10.
Pismo Zespołu Antysmogowego do Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wycinki Lasu żernickiego link
9.
Odpowiedź Nadleśnictwa Brynek do Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wycinki Lasu żernickiego link
8.
Pismo Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice do Nadleśnictwa Brynek w sprawie wycinki Lasu żernickiego
link
7.
Odpowiedź GDDKiA na pismo Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice
link
6.
Odpowiedź GDDKiA na interpelację Radnego Krzysztofa Kleczki link
5.
Informacja Pana Radnego Krzysztofa Kleczki w sprawie wystosowanego pisma do GDDKiA
link
4.
Pismo Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie "wyciszenia" Autostrady A1 link
3. Odpowiedź Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie "wyciszenia" Autostrady A1 do Zarządu Dróg Miejskich
link
2. Pismo Zarządu Dróg Miejskich do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie "wyciszenia" Autostrady A1 link
1. Pismo SS-K Żerniki do Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie "wyciszenia" Autostrady A1 link


Powrót