Archiwalna strona informacyjna
Klubu Seniora w Żernikach
       Uprzejmie informujemy, że w dniu 9. czerwca 2014r., przy współpracy ze Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości, którą reprezentowała Pani Bożena Gabryel, przy obecności:
 - V-ce Prezydenta Miasta Gliwice, Pana Adama Neumana,
 - Proboszcza tutejszej Parafii, Ks. Antoniego Rzeszutko,
 - Przedstawicieli Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Żerniki",
 - Przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej i innych zaproszonych Osób,
został zawiązany KLUB SENIORA w naszej Dzielnicy.
Pierwsze, inauguracyjne spotkanie odbyło się w Hotelu - Restauracji "Modrzewiowy Dwór", przy ul. Mazowieckiej 44.


  Stanisław Franiel 
Powrót