Co nowego w  Żernikach?
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu obok NETTO.

Na skrzyżowaniu ulic Olszewskiego i Kurpiowskiej z ul. Tarnogórską trwają prace
mające na celu szybkie uruchomienie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.
Po 5. latach starań i oczekiwania (pismo Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Żerniki" do Prezydenta Gliwic)
wreszcie doczekaliśmy się realizacji naszego wniosku o ustanowienie skrzyżowania ze światłami do regulacji ruchu.

W tym miejscu należy mocno zaakcentować, że inicjatorem budowy świateł do regulacji ruchu, w tym miejscu, było
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Żerniki". Osobą, która poświęciła sporo czasu, aby doprowadzić do realizacji
tej inwestycji ze strony Stowarzyszenia, był Pan Edward Kupczyk.
"Dobrym duchem" budowy świateł był, ówczesny i obecny, Wiceprezydent Gliwic Pan Adam Neumann.

światła obok Netto
Ze światłami będzie bezpieczniej!
Powrót