Co nowego w  Żernikach?
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Żernik!

w tym miejscu prezentowane będą informacje na temat aktualnych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej Dzielnicy.
Szpalta będzie się opierała głównie na informacjach pozyskanych od Państwa,
gdyż nikt nie jest w stanie ogarnąć wszystkich wydarzeń mających miejsce gdzieś w Żernikach!

Dlatego zwracam się do Państwa z gorącym apelem o przysyłanie informacji, jeśli to możliwe zilustrowanych zdjęciem,
na temat ciekawych wydarzeń w Żernikach, które mogą zainteresować naszych Współmieszkańców.

Informacje proszę przesyłać na adres e-mail Rady Osiedla Żerniki:  ro@zerniki.gliwice.pl


Powrót