Ogłoszenie o Zebraniu Ogólnym Mieszkańców


Szanowni Państwo !


  Jak już uprzednio informowaliśmy,

w dniu 29. kwietnia 2009 roku odbędzie się

Zebranie Ogólne Mieszkańców

naszej Dzielnicy z Władzami Miasta.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 1800

w salce parafialnej przy ul. Elsnera 21
.


Tematyka spotkania oraz treść sformułowanych przez Mieszkańców pytań w znajdują się w najnowszym Biuletynie.

za Zarząd Osiedla Żerniki

    Teresa Borowiec
    Stanisław Franiel

Powrót