Zaproszenie
Polskiego Klubu Ekologicznego
_____________________________________

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

Koło Miejskie w Gliwicach

Z A P R A S Z A

zainteresowanych mieszkańców na spotkanie seminaryjno-warsztatowe nt.:

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

16 kwietnia 2008 r. (środa) godz.1700 - 1930 Osiedle Kopernika ul. Syriusza 30

stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Ekonomicznych


Projekt finansowany jest przez

Program Małych Grantów Banku Światowego

pliki do pobrania:
1. afisz
2. zaproszenie
3. zgłoszenie

Powrót