Wyniki wyborów do nowej Rady Osiedlowej


W dniu 22 kwietnia 2007 roku odbyły się wybory do Rad Osiedlowych w tych dzielnicach Gliwic, gdzie takie Rady istniały.
Dotyczyło to także naszej dzielnicy.

Miejska Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów, które są dostępne w postaci pliku w formacie


Powrót