Informacje Rady Dzielnicy

 Katowice, 2020-03-03
Śląski Urząd Wojewódzki                                                                                                                                                   
40-032 Katowice
ul.Jagiellońska 25Panie / Panowie
Starostowie
Prezydenci
Burmistrzowie
Wójtowie
                                                                                             

    W związku z zabezpieczeniem przed zagrożeniem epidemiologicznym zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o profilaktyce przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 w urzędach gmin oraz we wszystkich jednostkach podległych i nadzorowanych, szkołach, placówkach oświatowych i instytucjach publicznych.                                                            
    Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu chcemy dotrzeć z informacją do jak najszerszej liczby mieszkańców naszego województwa.


Link do spotu informacyjnego : https://we.tl/t-EXbKJQPrk2

Film jest również do pobrania:

You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
Facebook:
https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/
Twitter:
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować
należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2020-03-05T07:36:18.319Z
Podpis elektroniczny


                                                   
Powrót