Strona informacyjna
Rady Dzielnicy Żerniki
Szkolenie z obsługi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej


Wydział Planowania Przestrzennego organizuje dla mieszkańców szkolenia z obsługi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Podczas szkolenia będzie można się dowiedzieć między innymi, jak sprawdzić czy właścicielem działki jest:
  •  gmina,
  • Skarb Państwa,
  • czy osoba fizyczna, 
  • jakie jest przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • czy i jakie uzbrojenie terenu przebiega na określonym obszarze.
 
Szkolenie odbywa się na stanowiskach komputerowych Urzędu Miejskiego w terminach:
04.07.2019 r.,
22.08.2019 r.,
12.09.2019 r.,
26.09.2019 r.,
10.10.2019 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A.

Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk,
jednocześnie w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników,
w związku z czym należy się zapisywać poprzez formularz dostępny pod adresem:

https://msip.gliwice.eu/serwis-glowny/formularz-zgloszenia-daty-mieszkancy.html.


Iwona Pylypenko-Wilk            
Naczelnik                         
Wydziału Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Gliwicach    

Powrót