Kącik ekologiczny         Strona informacyjna
Historia pomiaru pyłów w Żernikach, od stycznia 2017 r. do stycznia 2018 r.
    Poniższy wykres przedstawia uśrednioną, dzienną wartość PM10, mierzoną w Żernikach, przy ul. Noworocznej. Pomiarów dokonywano ręcznym miernikiem pyłów, były wykonywane dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Jak widać z wykresu, najwyższe wartości PM10 odnotowano w okresie zimowym, gdy temperatura na zewnątrz powodowała konieczność ogrzewania mieszkań.
Późną wiosną i wczesną jesienią ilość pyłów spadała do poziomu poniżej 60
μg/m3, natomiast latem wahała się pomiędzy zerem a kilkoma, kilkunastoma μg/m3. Biorąc pod uwagę fakt, że polskie normy dopuszczalnego poziomu pyłów zawieszonych, w porównaniu z normami europejskimi, są bardzo liberalne, dla przykładu; poziom alarmowy w Polsce jest ogłaszany dopiero po przekroczeniu poziomu 300 μg/m3 dla PM10, natomiast we Włoszech jest to 75 μg/m3, a we Francji - 80 μg/m3, podobnie jest w pozostałych zachodnich krajach UE.
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szkodliwe cząsteczki, czyli m.in. pyły zawieszone w powietrzu, odpowiadają za jedną czwartą zgonów z powodu nowotworu płuc oraz za 15 proc. zawałów serca! Potwierdzają to także badania naszych, zabrzańskich lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca, oni także odkryli taką prawidłowość, że w okresie, gdy poziom zanieczyszczeń w powietrzu jest wysoki, wzrasta ilość interwencji i liczba pacjentów z zawałami serca i dolegliwościami sercowymi i płucnymi.
historia pomiarów
     Biorąc pod uwagę powyższe, wyraźnie widać, że przyczyną wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza na naszym Osiedlu, jest tzw. niska emisja, czyli coś co jest spowodowane spalaniem opału stałego, głównie węgla niskiej jakości! Poniższe dwa rysunki (zaczerpnięte z portalu TVN Meteo) pokazują jakie są główne źródła emisji pyłów PM10 i jaka jest emisja pyłów z domowych urządzeń grzewczych.


      Niestety, na naszym Osiedlu wciąż dominują dwa rodzaje urządzeń grzewczych, są to: piece kaflowe i niskosprawne kotły węglowe, które emitują ogromne ilości pyłów, w porównaniu do kotłów gazowych a nawet kotłów klasy 5 na pelet drzewny lub węgiel. My Mieszkańcy Żernik musimy podjąć działania, aby skłonić swoich sąsiadów, którzy w dalszym ciągu opalają swoje domy węglem spalanym w starych piecach tzw. kopciuchach, do jak najszybszej wymiany starych pieców na nowoczesne piece węglowe, a najlepiej gazowe. Powinni to zrobić, póki jeszcze funkcjonują zachęty w postaci dopłat do wymiany tych pieców, gdyż za parę lat użytkowanie takich pieców będzie zabronione, a palenie w nich będzie się wiązało z ryzykiem zapłacenia kary finansowej w wysokości połowy wartości nowego pieca! Nie sądzę, aby się to komuś opłacało!

Wymiana starego kopciucha na piec spełniający wymagania ekologiczne jest koniecznością!

Musimy zacząć coś robić, aby nie truć się wzajemnie!


  Legenda dla PM10
0-20 bardzo dobry
21-60 dobry
61-100 umiarkowany
101-140 dostateczny
141-200 zły
>200 bardzo zły
>300 ALARM smogowy
Pomiary archiwalne za miesiąc:
styczeń 2017 luty 2017
marzec 2017 kwiecień 2017
maj 2017 czerwiec 2017
lipiec 2017 sierpień 2017
wrzesień 2017 październik 2017
listopad 2017 grudzień 2017
styczeń 2018 Koniec pomiarów ręcznych
Powrót