Skład Rady Osiedla Żerniki
w kadencji 2007 - 2011
Imię
Nazwisko
Funkcja
Alicja
Henel-Uruska
Przewodnicząca RO
Tadeusz
Grabowiecki
Z-ca Przew. RO
Teresa
Borowiec
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Stanisław
Franiel
Z-ca Przew. Zarzadu Osiedla
Manfred
Franik
Z-ca Przew. Zarzadu Osiedla
Grażyna
Bremer

Krzysztof
Gabrysz

Marcin
Jadach

Łukasz
Kądziołka

Adam
Konieczny

Irena
Korczyńska

Teresa
Korczyńska

Waldemar
Plaza

Ewa
Smolarek

Marian
Żurawski

Powrót