Nordic Walking w Żernikach

        Dzięki staraniom Klubu Seniora w Żernikach, od 1. sierpnia br. można korzystać z dwóch ścieżek do Nordic Walking'u, usytuowanych po wschodniej i zachodniej stronie Żernik.
        Pierwsza ze ścieżek znajduje się w obszarze leśnym pomiędzy Żernikami a autostradą A1, jej długość to około 1 km.
Wejście na ścieżkę znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Warmińskiej z ul. Legnicką, obok Restauracji Modrzewiowy Dwór.

Wejście na ścieżkę
trasa w lesie
Początek trasy - wejście z tablicą informacyjną Fragment trasy na leśnym dukcie

Przebieg tej ścieżki ilustruje tablica
przy wejściu na trasę:

przebieg

    Poniżej przedstawiamy tablice zawierające opis kolejnych ćwiczeń :
T1
T2
T3
T4
T5
Tablica nr 1
Tablica nr 2
Tablica nr 3
Tablica nr 4
Tablica nr 5
T6
T7
T8
T9
T10
Tablica nr 6
Tablica nr 7
Tablica nr 8
Tablica nr 9
Tablica nr 10

        Identyczny zestaw tablic z opisem ćwiczeń, będzie znajdował się po zachodniej stronie Żernik, początek trasy w okolicach pętli autobusowej, przy ul. Granicznej. Aktualnie trwają tam jeszcze prace wykończeniowe przy budowie chodnika wzdłuż ul. Granicznej, pomiędzy przystankiem autobusowym a Osiedlem TBS.
        Po zakończeniu prac trasa będzie wyglądała następująco:

zachodnia

Obecnie udostępniony jest jedynie fragment ścieżki, rozpoczynający się od tablicy numer 5 i kończący się tablicą nr 10.
linia

       W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Instytucjom, dzięki którym ścieżki do Nordic Walking'u mogły powstać; tak więc przede wszystkim dziękujemy Firmie MARCO, która była głównym fundatorem tych ścieżek, w dalszej kolejności Nadleśnictwu BRYNEK, które udostępniło nam tereny leśne pod ścieżki, a także Urzędowi Miasta Gliwice i Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu "ŻERNIKI" oraz Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości.

        Podziękowania należą się także Osobie, która poświęciła dużo czasu i
włożyła mnóstwo energii, aby osiągnąć postawiony przed sobą cel - jest nią Pan Tadeusz Lubański - Lider Klubu Seniora w Żernikach.

        W imieniu wszystkich Seniorów i Osób, które będą korzystały ze ścieżek do Nordic Walking'u,
Dziękuję Ci Tadeuszu!

Stanisław Franiel   

Powrót