Informacje
Klubu Seniora w Żernikach

Zarząd Osiedla Żerniki uprzejmie informuje, że nieodpłatne zajęcia gimnastyczne dla Seniorów

odbywać się będą w dniach od 07.11.2016 r.  do 28.11 .2016 r.

Koszty związane z prowadzeniem zajęć ponosi Urząd Miasta Gliwice.

Miejscem spotkań będzie sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 13,
w Gliwicach – Żernikach, ul. Elsnera 25.


Przewidywane terminy zajęć : 
poniedziałki, w godz. 17:00 – 18:00,
czwartki, w godz. 18:30 – 19:30.  Stanisław Franiel 
Powrót