Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Targi budownictwa i architektury
EXPO Gliwice


 W dniach 05-07 kwietnia br. w Gliwicach, już  20. raz, organizowane są targi budownictwa i architektury EXPO Gliwice.
Głównym tematem targów będzie czyste powietrze.
Miasto Gliwice planuje na swoim stoisku prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej  wsparcia finansowego
przy likwidacji starych kotłów i pieców węglowych.
Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców naszego miasta programem priorytetowym prowadzonym
przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej pt. „Czyste Powietrze”, zaprosiliśmy przedstawicieli śląskiego
funduszu do szczegółowego zaprezentowania mieszkańcom możliwości uzyskania tego rodzaju wsparcia finansowego.
Informacje będą przekazane w ramach konferencji towarzyszącej targom na terenie Hali Arena Gliwice,
w dniu 5 kwietnia od godz.11:00 do 12:30, konferencja: XI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości,
temat: Nowoczesne techniki i technologie w budownictwie w celu ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem.
Ponadto po prelekcji, oraz w pozostałe dni, będzie można zadać pytania przedstawicielom WFOŚiGW
na stoisku Urzędu Miasta Gliwice na terenie targów.

W ramach tej samej konferencji zaplanowany jest udział przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który tworzył zapisy śląskiej uchwały antysmogowej.
Przedstawi on szczegółowo wymogi, którym podlegają wszyscy mieszkańcy województwa,
zbliżające się terminy likwidacji starego węglowego ogrzewania,
poziom realizacji uchwały oraz odpowie na pytania mieszkańców.


Spośród pozostałych referatów konferencyjnych warto również wymienić wystąpienie Andrzeja Guły
lidera Polskiego Alarmu Smogowego i Prezesa Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy,
który przedstawi referat na temat wyzwań dotyczących systemu finansowego wsparcia
likwidacji niskiej emisji w Polsce i jego postulowanych zmian.


Impreza odbędzie się w Hali Arena Gliwice.
          

Agnieszka Setnik              
Naczelnik Wydziału Środowiska 
Urząd Miejski w Gliwicach
     
Powrót