Drodzy mieszkańcy Żernik
 
Po wielu latach przerwy mamy znowu Radę Osiedlową! Jest to bardzo ważny element demokracji – demokracji lokalnej na najniższym poziomie, umożliwiającym bezpośredni kontakt z mieszkańcami naszej dzielnicy.
Każda dzielnica ma swoje, specyficzne problemy, większe i mniejsze. Są one bardzo różne. Niektóre są wspólne dla całego kraju i można je rozwiązać tylko decyzjami władz centralnych – rządu lub parlamentu. Wiele innych dotyczy całego miasta i mogą być one rozwiązane tylko w skali miasta, albo też można je rozwiązać tylko dużymi nakładami finansowymi. Jest jednak wiele takich, które dotyczą tylko naszej dzielnicy i mogą być rozwiązane na szczeblu lokalnym, często poprzez działania organizacyjne, nie wymagające angażowania zbyt dużych środków z bardzo skromnego budżetu miasta. Nie możemy odpowiedzialnie zadeklarować, że rozwiążemy wszystkie Państwa problemy. Deklarujemy natomiast, że będziemy Państwa informować o zamierzeniach władz miasta, dotyczących naszej dzielnicy i konsultować z Państwem projekty nas dotyczące; że będziemy starali się, by potrzeby Żernik znajdowały odpowiednie odzwierciedlenie w planach inwestycyjnych i w budżecie Gliwic; że dołożymy wszelkich starań, by ułatwiać życie naszym mieszkańcom we wszystkich drobnych sprawach, które nie załatwiane od lat uwierają jak kamień w bucie. Warunkiem wywiązania się tych deklaracji jest stała współpraca ze wszystkimi mieszkańcami naszej dzielnicy. Podstawą współpracy zaś są wzajemne kontakty między mieszkańcami a Radą Osiedlową. Rada Osiedlowa będzie kontaktować się z Państwem na cztery sposoby:
1. Biuletyn informacyjny.
Będziemy regularnie wydawać biuletyn informacyjny Rady Osiedlowej. Będzie on ukazywał się wtedy, gdy zbierze się odpowiednia ilość informacji do przekazania, lub gdy trzeba będzie Państwa powiadomić o czymś ważnym. Sądzimy, że będzie się on ukazywał mniej więcej raz na kwartał. Biuletyn jest bezpłatny i będzie dostarczany bezpośrednio do Państwa domów

dzięki uprzejmości Pań Listonoszek.
2. Gablotki Rady Osiedlowej.
Informacje o ich umiejscowieniu podane są tutaj..

3. Strona Rady Osiedlowej
w internecie pod adresem http://zerniki.gliwice.pl

4. Zebrania mieszkańców.
Zebrania takie będą zwoływane raz do roku lub częściej w ważnych przypadkach.
Ogłoszenia o zebraniu mieszkańców podawane będą w biuletynie RO, w gablotkach RO i w internecie.

Państwo możecie kontaktować się z nami:
1. Przychodząc na comiesięczne dyżury członków Rady Osiedlowej
2. Pisząc do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej
3. Kontaktując się osobiście z dowolnym członkiem RO
Oczekujemy od Państwa dzielenia się z nami swoimi problemami, pomysłami, propozycjami zmian i ulepszeń. Bez tego nie będziemy w stanie realizować swojego zadania, do którego zostaliśmy wybrani. Będziemy skrzętnie notowali wszystkie pomysły i starali się je – w miarę możliwości - realizować.
Przede wszystkim jednak chcielibyśmy służyć pomocą w realizowaniu przez naszych mieszkańców
swoich własnych pomysłów – szczególnie takich, które mogą być użyteczne dla innych. Jesteśmy przekonani, że wiele osób ma takie pomysły, ale nie są w stanie zrealizować ich sami. Będziemy chętnie w tym pomagać podpowiadając, co należy zrobić lub załatwiając sprawy organizacyjne.
Proszę pamiętać, że Rada Osiedlowa liczy tylko 15 osób, które pełnią swą funkcję społecznie, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia czy diet. Większość z nas pracuje zawodowo lub uczy się i dysponuje ograniczonym czasem na pracę społeczną. Sprawy drobne będziemy w stanie wykonać  sami. Ale przy większych pomoc Państwa będzie nieodzowna. Spróbujmy wspólnymi siłami stworzyć z  Żernik miejsce, w którym chce się mieszkać i którego będą nam zazdrościć mieszkańcy wszystkich
innych dzielnic.

Za Radę Osiedlową „Żerniki”

Tadeusz Grabowiecki
Przewodniczący RO
Powrót