Chodzenie za Panem Bogiem - 2017

        W drugie święto Wielkiej Nocy, które w tym roku przypadło na 17. kwietnia, tradycyjnie od bardzo wielu lat, odbyła się pro- cesja nazywana „Chodzenie za Panem Bogiem”. Przed godziną 6. rano, na placyku przed kościółkiem w Szałszy, zbierają się Panowie w różnym wieku, od kilkuletnich chłopców po panów już mocno starszych, towarzyszy im orkiestra dęta i ksiądz Wikary z Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, należy wiedzieć, że kościółek w Szałszy jest kościołem filialnym kościoła w Żernikach. Punktualnie o 6:00 procesja wyrusza w kierunku krzyży, które od dziesiątek, a może i setek lat, stoją przy drogach na okolicznych polach. W drodze od krzyża do krzyża, orkiestra gra pieśni wielkanocne na cześć Zmartwychwstałego Chrystusa, a Panowie jej wtórują. Pod każdym z krzyży odmawiane są modlitwy o urodzaj, gdyż kiedyś była to procesja rolników, a teraz, gdy rolników prawie już nie ma, stała się procesją męską. W połowie drogi, w polu pod starymi dębami, jest przerwa na odpoczynek i pokrzepienie się gorącą herbatą lub kawą i kawałkiem ciasta. Procesja dochodzi z powrotem do kościółka w Szałszy i kończy się Mszą Świętą o godz. 8:15 w intencji rolników. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w procesji wzięło udział około 50. mężczyzn - miejmy nadzieję, że w latach następnych zgromadzi nie mniej uczestników, gdyż nie możemy pozwolić, aby tak piękna tradycja tutejszej społeczności uległa zapomnieniu. Procesja została udokumentowana wieloma zdjęciami oraz filmami, zapraszam do ich oglądnięcia.


Stanisław Franiel            
Foto:
1. autor - Andrzej Wołoszyn
2. autor - Stanisław Franiel

Filmy:

1. Wyruszamy w trasę
2. Wchodzimy w ul. Wiejską
3. Dochodzimy do OSP w Szałszy - do św. Floriana
4. Na rozstaju dróg
5. Przerwa na odpoczynek przy starym dębie
6. Wkraczamy w ul. Świerkową
7. Powrót do kościółka w Szałszy.


Powrót