Apel
do Mieszkańców Osiedla Żerniki


 
Drodzy Żerniczanie !
Rada Osiedlowa ogłasza zbiórkę przeczytanych i zbędnych książek

Wiele przeczytanych książek latami zalega na półkach w naszych domach a mogłyby spełniać dalej swoja edukacyjną, społeczną i rozrywkową misję, o jakiej zapewne marzyli ich Autorzy. Zróbmy remanenty w naszych szafkach bibliotecznych i zbędne już książki przekażmy w ręce tych z nas, których nie stać na kupno nowych.

Książki, których treść może zainteresować młodzież z klas od I - IV przekazane zostaną Bibliotece Szkolnej a pozostałe zasilą księgozbiór Biblioteki Osiedlowej.

Miejsce zbiórki książek:
-    Sekretariat Szkoły Podstawowej przy ul. J. Elsnera, w godzinach zajęć szkolnych,
-    Sala Zebrań Rady Osiedlowej Żerniki, w godzinach dyżurów członków Rady wyszczególnionych w gablotkach informacyjnych i na naszej stronie internetowej

Wraz z podarowanymi książkami prosimy o przekazanie wykazu tytułów oraz podanie nazwiska i adresu darczyńcy gdyż listę osób, które odpowiedziały na nasz apel zamierzamy opublikować w Biuletynie Rady Osiedla oraz na stronie internetowej.
 
Nie zwlekaj i już jutro odpowiedz na nasz apel!

Przyszli czytelnicy Twoich książek będą Ci bardzo wdzięczni.


Gliwice, kwiecień 2004
 
 
Rada Osiedlowa Żerniki

Powrót