Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Żerniki"

          Poniżej prezentujemy list, jaki otrzymaliśmy od Pana Adama Neumanna, który został wybranym radnym do Rady Miejskiej w Gliwicach,  z naszego Okręgu Wyborczego.


           Szanowni Państwo!

          Za pośrednictwem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Żerniki pragnę podziękować za poparcie i zaufanie jakiego udzielili mi Wyborcy z Żernik, w wyborach samorządowych, które odbyły się 16.11.2014r.
Wśród wszystkich kandydatów startujących do Rady Miasta Gliwice otrzymałem w Żernikach największą ilość 265 głosów.
Jest mi bardzo miło, że obdarzyliście mnie Państwo takim zaufaniem. Czuję się zobowiązany i zmobilizowany do dalszej pracy dla dobra Żernik i całego Miasta.
Tak jak deklarowałem w programie wyborczym i biuletynie Stowarzyszenia, będę współpracował z każdym rozsądnie zabiegającym o wspólne dobro.
          Dziękuję Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu Żerniki za udzielone w trakcie kampanii wyborczej poparcie i pomoc.

             Z poważaniem
             Adam Neumann

  


Powrót