Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Szanowni Państwo,

z Urzędu Miejskiego otrzymaliśmy informację, że  ukazało się ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Gliwice, dotyczących wejścia miasta Gliwice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.
Od 14 kwietnia mieszkańcy Gliwic mogą wyrazić swoją opinię na powyższy temat, wypełniając formularz w formie papierowej albo elektronicznej.
Wszystkie informacje na temat związku metropolitalnego oraz konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:
https://gliwice.eu/miasto/zwiazek-metropolitalny-konsultacje
a także w wydaniu "Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice" z 13.04.2017r..
 


Stanisław Franiel          
Powrót