Pomoc dla Potrzebujących

Dane do skopiowania:
KRS : 0000186434
Cel szczegółowy: dla Julii Natkaniec - Majchrzak (symbol 62/N), na leczenie i rehabilitację

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,, Słoneczko”
77-400 Złotów, Stawnica 33
Spółdzielczy Bank Ludowy Oddział Złotów
nr konta : 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem : dla Julii Natkaniec - Majchrzak (symbol 62/N) - darowizna na leczenie i rehabilitację

Powrót