Fundacja Lepszy Świat - informacja

        Fundacja Lepszy Świat organizuje projekt „Budżet partycypacyjny Gliwiczan”, który ma na celu tworzenie klubów dzielnicowych dla mieszkańców oraz zwiększenie ich świadomości w zakresie korzyści płynących z angażowania się w życie publiczne. Aby osiągnąć ten cel, zrealizujemy cykl warsztatów w poszczególnych dzielnicach miasta.
        W trakcie warsztatów, uczestnicy - mieszkańcy dzielnic poznają mechanizmy partycypacji społecznej i dowiedzą się jak je wykorzystać do zmiany swojego najbliższego otoczenia. Efektem końcowym warsztatów będzie wypracowanie interaktywnej mapy problemów dzielnic, którą wypracują uczestnicy warsztatów z pomocą organizatorów. W trakcie warsztatów zostaną też wyłonieni liderzy dzielnicowi. Następnie odbędzie się spotkanie liderów dzielnic, podczas których, w konsultacji z organizatorem oraz programistami, powstanie interaktywna mapa problemów miasta, a także odbędą się warsztaty liderskie.
        Z opublikowanej w internecie mapy problemów, dostępnej na stronie projektu, mieszkańcy Gliwic będą mogli wybrać te, które są najbardziej konieczne do rozwiązania, wybrane problemy zostaną przekazane władzom miasta, jako wnioski do gliwickiego budżetu obywatelskiego.
        Podsumowaniem projektu będzie wydarzenie pn.”Okrągły stół mieszkańców i władz miasta”, na którym przedstawiona zostanie interaktywna mapa problemów Gliwic z wraz z wynikami głosowania mieszkańców. 
Przedstawiciele władz miasta zostaną zaproszeni do podpisania porozumienia dotyczącego wzięcia pod uwagę wypracowanych problemów przy tworzeniu miejskiego budżetu partycypacyjnego.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie 3. września o godz. 18:00

w sali Parafii św. Jana Chrzciciela, przy ul. Elsnera 21.
Plakat FIO
Zobacz plakat
Powrót