Brydżyści i Szachiści!  Na start!

        Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki” ma zamiar zorganizować kółko gier towarzysko-świetlicowych. Na początek planuje się dwie dyscypliny, brydż towarzysko-sportowy oraz szachy.
Nie wiemy, czy tego typu rozrywka znajdzie zainteresowanie wśród mieszkańców naszego Osiedla.
Wszystkich zainteresowanych prosimy zatem o wyrażenie swojego ewentualnego udziału kontaktując się z członkami Stowarzyszenia lub dzwoniąc do Pana Józefa pod numer 782-870-019.

Jak my to sobie wyobrażamy:
  • W miesiącu kwietniu zbieramy chętnych do w/w dyscyplin.
  • W przypadku odpowiedniej ilości zainteresowanych; na początek,
    gdyby było powyżej 8 osób - rozpoczynamy działalność.
  • W miesiącu maju zorganizowalibyśmy Mini Turniej w w/w dyscyplinach połączonych z przedstawieniem założeń organizacyjnych i wysłuchaniu uwag zainteresowanych.
  • Ustalony zostanie terminarz spotkań poszczególnych grup. Planuje się jedno spotkanie na tydzień. Spotkania odbywałyby się w Siedzibie Stowarzyszenia lub Rady Osiedlowej.
  • Istnieje możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez rozgrywki z udziałem osób grających w ligach sportowych, a także wysłuchaniu ich wskazówek i szkoleń.
  • Sprzęt do rozgrywek zapewni Stowarzyszenie.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów, pamiętając że brydż i szachy są świetną zabawą, a jednocześnie bardzo pozytywnie wpływają na stan naszych umysłów dając świetny trening szarym komórkom.

                            


   Ze sportowym pozdrowieniem
Józef Hauschild

Powrót