Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Żerniki"

       
Zarząd Stowarzyszenia pracuje w następującym składzie:

  
Prezes
Florentyna Sokołowska

Wiceprezes:
Tadeusz Grabowiecki

Sekretarz: Hauschild Aleksandra

Skarbnik: Irena Peick

Wiceprzewodnicząca:
Kazimiera Zaria-Zarine

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:


Mieszko Adamkiewicz


Teresa Korczyńska
 Powrót