Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Zebrania Rady Osiedla

odbywają się w dniu posiedzeń Rady Osiedla, tj. w drugi wtorek miesiąca,
jeżeli jest to święto, wówczas w trzeci wtorek, o godz. 1830  w lokalu
Rady Osiedla, przy ul. Warmińskiej 8.


Data
\
Nazwisko
09.
01.
18
13.
02.
18
13.
03.
18
10.
04.
18
08.
05.
18
12.
06.
18
10.
07.
18
11.
09.
18
09.
10.
18
13.
11.
18
11.
12.
18
08.
01.
19
12.
02.
19
12.
03.
19
09.
04.
19
14.
05.
19
Obecny
Nieobecny
Nieobecność
usprawiedliwiona
M. Adamkiewicz
u
n
O O
u
u
u
O
O
u n O n u
u
n 21
5
15
M. Bucher
O
O O O
u O
u
O
u
O
O
O
u
O
u
O 32
3
6
A. Dyla
n
n
n
n
n
n n n n n n n n n n n 9
32

S. Franiel
O
O O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O 41


A. Hauschild
O
O O O
n
O
O
n O
O
n O
u
O
u
O 29
9
3
J. Hauschild
n
n
O u
n
O
O
n O
n n O
O
O
O
O 22
17
2
A. Henel-Uruska
u
n
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
u
O
O
O
36
1
4
A. Hławiczka
O
O n
O
O
n O
n O
O
O
n n u
O
O
27
12
2
T. Korczyńska
O
O O n
O
n O
O
O
O
O
O
n n n O
32
8
1
R. Koszorz
O
O O O
O
n u
O
n n O
O
O
O
O
O 31
7
3
E. Kupczyk
n
O O O
n
O
n n n n n n O
O
n n 22
19

T. Lubański
O
O O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O 38
3

M. Orantek
O
O n
O
O
O
O
n O
O
n O
n n O
O 30
10
1
I. Peick
O
O O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
u
O 38

3
F. Sokołowska
n
O O O
n
n n O
n O
n n n n O
O 11
30

Objaśnienia:
O - obecny
n - nieobecny
u - nieobecny usprawiedliwiony

Lista obecności za okres od 16.12.2015r. do 12.12.2017r.
                  Data
\
Nazwisko          
16.
12.
15
11.
01.
16
09.
02.
16
08.
03.
16
12.
04.
16
10.
05.
16
14.
06.
16
12.
07.
16
09.
08.
16
13.
09.
16
11.
10.
16
08.
11.
16
13.
12.
16
10.
01.
17
14.
02.
17
14.
03.
17
11.
04.
17
09.
05.
17
13.
06.
17
11.
07.
17
08.
08.
17
12.
09.
17
10.
10.
17
14.
11.
17
12.
12.
17
M. Adamkiewicz
u
O O n u O
O
u O
u
O
O
O
O O O
O u u O O u
O O u
M. Bucher
O
O
O
O O O
O
u O
O
O
O
O
O O n O O O n n O
O O O
A. Dyla
n
n n n n n n n O
O
O
O
O
n n O
n O O n n n n O n
S. Franiel
O
O
O O O O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O O O O O O
O O O
A. Hauschild
O
O
O n O O
O
O
n O
O
O
O
O O n n O O n u n O O O
J. Hauschild
O
n O n n n O
n n O
n O
u
O O O
n O n n O O
O n O
A. Henel-Uruska
O
O
O O O O
O
u O
O
O
O
O
O u O
O O O O O O
O O O
A. Hławiczka
O
u
O O O O
O
n n n O
O
O
O O n O O O n n n O O O
T. Korczyńska
O
O
O O O O
n O
O
O
O
O
O
O O O
O u O n O n O O O
R. Koszorz
O
O
O O O O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O u u n n n n O O
E. Kupczyk
O
O
O n n O
O
n O
n O
O
O
n O n O O O n n O
n O O
T. Lubański
O
O
O O O O
O
n n O
O
O
O
O O O
O O O O n O
O O O
M. Orantek
O
n O O O O
n O
n O
n u
O
O O O
O n O O O O
O O O
I. Peick
u O
O O O O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O O u O O O
O O O
F. Sokołowska
n
n n n n n O
n n n n n n O n O
n n O n n n n n n
Powrót