Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Nowe wybory do Rady Osiedla

Na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 13 grudnia 2018 roku, została podjęta uchwała,
wyznaczająca termin wyborów do Rad Osiedli na dzień 7 kwietnia 2019 r.

O tym fakcie zostaliśmy poinformowani pismem Sekretarza Miasta Pana Andrzeja Karasińskiego,
datowanym na 21.12. 2018 roku.

Wybory odbędą się 07.04.2019 r.,
a termin zgłaszania kandydatów do rad osiedli upływa z dniem 1 lutego 2019 roku.

W związku z tym, że jest bardzo mało czasu na przygotowanie akcji informacyjnej,
bardzo prosimy osoby zainteresowane
pracą w przyszłej Radzie Osiedla
o kontakt z aktualną Radą Osiedla.
Chętnych zapraszamy na noworoczne zebranie Rady Osiedla,
które odbędzie się we wtorek, 8 stycznia 2019 roku, o godz. 18:30
w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Warmińskiej 8.

Na stronie internetowej Miasta Gliwice pojawiła się informacja o wyborach,
dostępna jest również Ordynacja Wyborcza do Rad Osiedli.


Przewodniczący         
Zarządu Osiedla "Żerniki"    
Stanisław Franiel  
     
Powrót