Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Skład Rady Osiedla

        W dniu 15.11.2015r. Miejska Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach, ogłosiła listę członków Rady Osiedla Żerniki, wyłonionych w wyniku wyborów samorządowych w naszej Dzielnicy.
        Natomiast dnia
16. grudnia 2015r., w sali 139 Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w obecności Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gliwicach, Pana Andrzeja Karasińskiego, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Osiedla Żerniki, na tym spotkaniu dokonano wyboru osób, które stanowią kierownictwo Rady Osiedla i  Zarządu Osiedla.

        Skład kierownictwa jest następujący:

Funkcja w Radzie Osiedla
Imię
Nazwisko
Przewodnicząca Rady Osiedla Alicja
Henel - Uruska
Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla Tadeusz
Lubański
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stanisław
Franiel
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mariola
Bucher
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Renata
KoszorzPowrót