Strona informacyjna
Rady Dzielnicy Żerniki
Zebrania Rady Dzielnicy

odbywają się w dniu posiedzeń Rady Dzielnicy, tj. w drugi wtorek miesiąca,
jeżeli jest to święto, wówczas w trzeci wtorek, o godz. 1830 
w lokalu
Rady Dzielnicy, przy ul. Warmińskiej 8.


12.
01.
21
23.
02.
21
09.
03.
21
13.
04.
21
11.
05.
21
08.
06.
21
13.
07.
21
10.
08.
21
14.
09.
21
12.
10.
21
09.
11.
21
14.
12.
21
11.
01.
22
08.
02.
22
08.
03.
22
12.
04.
22
10.
05.
22
14.
06.
22
12.
07.
22
09.
08.
22M. Adamkiewicz

n

3
9
1
M. Bucher

O

11
1 1
S. Franiel

O

13


K. Gornig
O

11

2
A. Hauschild

O

12
1
J. Hauschild

O

9
3 1
G. Jasik

n

7
6

P. Kończarek

n

6
5
2
R. Koszorz
O

11
1 1
T. Lubański
O

12
1
M. Orantek
n

10
3
I. Peick
O

12

1
A. Smołka

u

7

6
F. Sokołowska
O

13


M. Toll

n

9
4
     
16.
05.
19
11.
06.
19
09.
07.
19
13.
08.
19
17.
09.
19
08.
10.
19
12.
11.
19
10.
12.
19
14.
01.
20
11.
02.
20
10.
03.
20
14.
04.
20
12.
05.
20
09.
06.
20
14.
07.
20
11.
08.
20
08.
09.
20
13.
10.
20
10.
11.
20
08.
12.
20M. Adamkiewicz
n
n O
n n n O O n n n

u

3
8
1
M. Bucher
O
O u O O O O O O O O

n

10
1 1
S. Franiel
O
O O
O O O O O O O O

O

12


K. Gornig O
O O
O O O O O u O u

O

10

2
A. Hauschild
O
O n O O O O O O O O

O

11
1
J. Hauschild
O
n n O O O u
O O O O

n

8
3 1
G. Jasik
O
O O
n O n O n O O n

n

7
5
P. Kończarek
O
O u
n O O O u n n n

O

6
4 2
R. Koszorz O
O O
O O O O O u O O

u

10
1 1
T. Lubański O
O O
O O O n O O O O

O

11
1
M. Orantek O
n O
O O n O O O O O

O

10
2
I. Peick O
O O
O O O O O O O u

O

11

1
A. Smołka
O
O u
O O O u
u u O u


O

7

5
F. Sokołowska O
O O
O O O O O O O O

O

12


M. Toll
O
O O
n O O O O n O O

n

9
3
      
 - ze względu na pandemię Covid-19, Zebrania Rady Dzielnicy zostały zawieszone
Objaśnienia:
O - obecny
n - nieobecny
u - nieobecny usprawiedliwiony

Powrót