Strona informacyjna
Rady Dzielnicy Żerniki
Zebrania Rady Dzielnicy

odbywają się w dniu posiedzeń Rady Dzielnicy, tj. w drugi wtorek miesiąca,
jeżeli jest to święto, wówczas w trzeci wtorek, o godz. 1830 
w lokalu
Rady Dzielnicy, przy ul. Warmińskiej 8.


16.
05.
19
11.
06.
19
09.
07.
19
13.
08.
19
17.
09.
19
08.
10.
19
12.
11.
19
10.
12.
19
14.
01.
20
11.
02.
20
10.
03.
20
14.
04.
20
12.
05.
20
09.
06.
20
14.
07.
20
11.
08.
20M. Adamkiewicz
n
n O
n n n O O n n

3
7

M. Bucher
O
O u O O O O O O O

9

1
S. Franiel
O
O O
O O O O O O O

10


K. Gornig O
O O
O O O O O u O

9

1
A. Hauschild
O
O n O O O O O O O

9
1
J. Hauschild
O
n n O O O u
O O O

7
2 1
G. Jasik
O
O O
n O n O n O O

7
3
P. Kończarek
O
O u
n O O O u n n

5
3 2
R. Koszorz O
O O
O O O O O u O

9

1
T. Lubański O
O O
O O O n O O O

9
1
M. Orantek O
n O
O O n O O O O

8
2
I. Peick O
O O
O O O O O O O

10


A. Smołka
O
O u
O O O u
u u O

6

4
F. Sokołowska O
O O
O O O O O O O

10


M. Toll
O
O O
n O O O O n O

8
2
Objaśnienia:
O - obecny
n - nieobecny
u - nieobecny usprawiedliwiony

Powrót