Strona informacyjna
Rady Dzielnicy Żerniki
Skład Rady Dzielnicy

        W dniu 7.04.2019 r. Miejska Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic w Gliwicach,
ogłosiła listę członków Rady Dzielnicy Żerniki.
        Natomiast dnia
16 maja 2019 r., w sali 254 Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
w obecności Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gliwicach,
Pani Barbary Chodaczek - Sagan, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Dzielnicy Żerniki.
W trakcie tego spotkania ukonstytuowała się nowa Rada Dzielnicy Żerniki,
dokonano wyboru osób, które stanowią kierownictwo Rady i Zarządu Dzielnicy.


        Skład kierownictwa jest następujący:

Funkcja w Radzie Dzielnicy
Imię
Nazwisko
Przewodniczący Rady Dzielnicy Kajetan
Gornig
Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grzegorz
Jasik
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stanisław
Franiel
Z-ca  Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Mariola
Bucher
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Renata
KoszorzPowrót