Strona informacyjna
Herb Żernik
Jak głosować na zadania w Budżecie Obywatelskim dla Żernik
oraz na zadania ogólnomiejskie.
       W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 będziemy mogli zagłosować na 145 zadań
zaproponowanych przez mieszkańców, w tym na 140 wniosków dzielnicowych,
a także 5 wniosków ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań pojawił się po raz pierwszy).
Wykaz wszystkich wniosków można zobaczyć na stronie internetowej Miasta, pod adresem:
https://bip.gliwice.eu
Na realizację projektów w ramach aktualnej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w sumie 6.216.000 zł,
w tym na projekty dzielnicowe 5.816.000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400.000 zł.
       Które projekty zostaną zrealizowane zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 2 do 23 września.
       Każdy mieszkaniec Gliwic będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden głos na projekt ogólnomiejski
i jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy.
Jak zawsze głosowanie będzie prowadzone w formie tradycyjnej – poprzez formularze papierowe (w ponad dwudziestu punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta) oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej.
       W połowie sierpnia Urząd Miejski opublikował poradnik dla gliwiczan „Jak głosować?”.
Jak podano wyżej, głosować można na kilka sposobów:
1. najprościej i najszybciej przez internet - wystarczy kliknąć na poniższy link:
 FORMULARZ ELEKTRONICZNY
UWAGA! - po wypełnieniu formularza należy odebrać e-mail,
jaki zostanie do Państwa wysłany i go potwierdzić!

Gdy go nie potwierdzimy, nasz głos nie zostanie zaliczony!

2. tradycyjnie w punkcie konsultacyjnym: pobrać, wypełnić i oddać formularz
– najbliższy punkt konsultacyjny to BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum).
W Żernikach formularze do zagłosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
dostępne będą w naszej Szkole Podstawowej Nr 13.
Dzieci będą mogły zabrać formularz do domu, tam rodzice i starsze dzieci mogą go wypełnić i następnego dnia oddać swój
głos do urny, która będzie umiejscowiona na parterze budynku głównego.
Wyniki wrześniowego głosowania poznamy do 23 października.
Zwycięskie projekty będą realizowane w 2020 roku.
       W naszej Dzielnicy, do GBO, zostały zgłoszone trzy wnioski, są to:

                                                                       1. wykonanie chodnika przy ul. Śniadeckich,
                                                          2. modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 13 w Żernikach,
                                                          3. dalsza rozbudowa Żernickiej Strefy aktywnej rekreacji.

Głosujemy na jeden z tych wniosków - na jego realizację możemy przeznaczyć kwotę wynoszącą 184.000,- zł.
Jednak, aby było możliwe spożytkowanie kwoty, jaka przypada na naszą Dzielnicę, musimy spełnić jeden,
lecz zasadniczy warunek - nasze propozycje muszą uzyskać odpowiednie poparcie.
I tak, musimy zebrać minimum 181 głosów poparcia, a jeśli zbierzemy powyżej 361 głosów, możemy liczyć na bonus dla aktywnych,
czyli dodatkowe środki na realizację wybranych wniosków.
       Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zagłosowania na nasze żernickie inwestycje w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Linarium
Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Rada Dzielnicy zgłosiła propozycję rozbudowy Strefy aktywnej rekreacji o urządzenia,
które posłużą także naszym starszym dzieciom, także tym powyżej 14 lat.
Chcielibyśmy w części wewnętrznej powstałego już toru do jazdy na wrotkach i rolkach, zbudować plac zabaw o charakterze sprawnościowym z tzw. linarium
- obok zdjęcie takiegoż linarium w Parku Chrobrego w Gliwicach
.
Celem instalacji tych urządzeń byłoby poszerzenie oferty sportowej dla młodzieży.
Na terenie naszej Dzielnicy istnieją lub są budowane place zabaw dla małych dzieci,
natomiast naszej młodzieży chcemy zaproponować miejsce, do którego będzie chętnie przychodzić, i z którego urządzeń będzie chętnie korzystać.
Natomiast wykonanie stałego przyłącza energetycznego do odbioru
energii elektrycznej umożliwiałoby zasilanie oświetlenia
zbudowanego już toru dla rolkarzy i wrotkarzy,
a także ułatwiłoby podłączanie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych
podczas imprez integrujących mieszkańców naszej Dzielnicy w czasie trwania
corocznych festynów.
Jako, że teren Strefy bezpośrednio sąsiaduje z naszym kościołem parafialnym,
koniecznym będzie wpisanie do regulaminu korzystania ze Strefy pewnych
ograniczeń związanych z zachowaniem ciszy i powagi
w czasie nabożeństw i uroczystości religijnych.


Stanisław Franiel           
Powrót