Strona informacyjna
 Do dnia 24 lutego 2018 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły 3 wnioski dotyczące naszego Osiedla,
które zostały złożone w ramach procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
wg kolejności zgłoszeń są to:
 
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Jednostka
weryfikująca wniosek
Do
pobrania
Stanisław Franiel
- Przewodniczący Zarządu Osiedla Żerniki
Strefa aktywnej rekreacji
- element Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej
Miejski Zarząd
Usług Komunalnych
Wniosek nr 15
Florentyna Sokołowska
- Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Żerniki
Wykonanie chodnika - ul. Śniadeckich
Zarząd Dróg Miejskich Wniosek nr 171
Mieszkaniec Gliwic
Aktywizacja młodzieży - II edycja
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Wniosek nr 368
  
Zgodnie z procedurą, w okresie od 29 stycznia do 20 kwietnia, nastąpi formalna i merytoryczna weryfikacja złożonych wniosków, tego samego dnia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, nastąpi ogłoszenie wyników weryfikacji, tj.
1.
osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania,
2.
publikacja wniosków zweryfikowanych negatywnie, wraz z uzasadnieniem.

W okresie od 20 kwietnia do 27 kwietnia, będzie czas na składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków,
natomiast w terminie od 30 kwietnia do 21 maja rozpatrywane będą zażalenia,
do 28 maja nastąpi ogłoszenie wyników procedury odwoławczej.

Głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań odbędzie się w dniach
od 4 czerwca do 25 czerwca.

Pomiędzy 26 czerwca a 19 lipca ustalane będą wyniki głosowania,
a 20 lipca nastąpi ogłoszenie wyników głosowania.

Powrót